Τι είναι οι μεμβράνες κτιρίων;

Οι μεμβράνες κτιρίων είναι αυτοκόλλητα υλικά που τοποθετούνται στο εσωτερικό της γυάλινης επιφάνειας, στα τζάμια ενός κτιρίου:

  1. για λόγους οικονομίας στην κατανάλωση ενέργειας. Οι μεμβράνες αυτές είναι γνωστές ως «αντηλιακές μεμβράνες».
  2. για λόγους ασφάλειας (αύξηση της αντοχής της γυάλινης επιφάνειας και συγκράτηση της επιφάνειας κατά τη διάρκεια της θραύσης). Οι μεμβράνες αυτές είναι γνωστές ως «μεμβράνες προστασίας και ασφάλειας».
  3. ως διακοσμητικές λύσεις. Οι μεμβράνες αυτές είναι γνωστές ως «διακοσμητικές μεμβράνες».
  4. ως ασπίδα προστασίας κατά ενεργειών που αποβλέπουν στην πρόκληση καταστροφής στη γυάλινη επιφάνεια (βάψιμο με σπρέι και μαρκαδόρους, χαρακιές με μεταλλικά αντικείμενα κτλ). Οι μεμβράνες αυτές είναι γνωστές ως «μεμβράνες προστασίας».