Μεμβράνες κτιρίων σε Παιδικους Σταθμούς/ Σχολεία και σχετική νομοθεσία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία: «Στο χώρο του παιδότοπου πρέπει να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος και ύφος των κιγκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν), σε ανοίγματα των παραθύρων, στις τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια και στην ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών και φωτιστικών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κλπ.).» –ΦΕΚ Β’ αρ. 1364/2.8.2007.

Καταλληλότητα Μεμβρανών

Κατάλληλες μεμβράνες για εφαρμογή σε ανοίγματα των παραθύρων, σε τζαμαρίες του χώρου ψυχαγωγίας αλλά και σε οποιαδήποτε γυάλινη επιφάνεια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του κτιρίου είναι οι μεμβράνες προστασίας και ασφάλειας. Μπορούν να αποτρέψουν τη θραύση των τζαμιών και κατά συνέπεια τις πιθανές σωματικές βλάβες σε παιδιά και ενήλικες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις επιφάνειες αυτές τη στιγμή κάποιου ατυχήματος.

Πιστοποίηση Εγκαταστάτη

Η τοποθέτηση μεμβρανών πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο εγκαταστάτη καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η ορθή προσαρμογή τους στις γυάλινες επιφάνειες. Η GlassFilm τοποθετεί εδώ και 15 χρόνια μεμβράνες κτιρίων σε σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις με εγγύηση ποιότητας

GlassFilm Μεμβράνες Κτιρίων Τοποθέτηση
GlassFilm Μεμβράνες Κτιρίων σε Σχολείο