Μεμβράνες κτιρίων σε επαγγελματικούς χώρους

Η χρήση των μεμβρανών κτιρίων ενδείκνυται σε επαγγελματικούς χώρους για:

  1. Τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης. Τους καλοκαιρινούς μήνες οι αντιηλιακές μεμβράνες μπορούν να μειώσουν πάνω από 70% το ποσοστό της εισερχόμενης ενέργειας που οφείλεται στον καλοκαιρινό ήλιο, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για τη χρήση συσκευών κλιματισμού. Τους χειμερινούς μήνες επιτρέπουν έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας ως αποτέλεσμα της μειωμένης απώλειας θερμότητας προς το περιβάλλον.
  2. Την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού καθώς εμποδίζουν τις ενοχλητικές εισερχόμενες αντανακλάσεις του φωτός και δημιουργούν μια ευχάριστη και άνετη ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας.
  3. Τη δημιουργία ενός διακριτικού πλέγματος προστασίας σε χώρους που χωρίζονται από γυάλινες επιφάνειες αλλά είναι επιθυμητό να μην είναι ορατοί από το ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διακοσμητικές μεμβράνες οι οποίες μπορούν να δώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα της αμμοβολής σε αρκετά χαμηλότερο κόστος.