Αντιβανδαλιστικές Μεμβράνες προστασίας

Υπάρχουν περιπτώσεις που το ζητούμενο είναι η προστασία κατά ενεργειών που αποβλέπουν στην πρόκληση καταστροφής στη γυάλινη επιφάνεια (βάψιμο με σπρεϋ και μαρκαδόρους, χαρακιές με μεταλλικά αντικείμενα κτλ).

Αν το κόστος αντικατάστασης μιας γυάλινης επιφάνειας είναι απαγορευτικό και η πιθανότητα καταστροφής της από κακόβουλες ενέργειες αυξημένη, τότε οι μεμβράνες προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οικονομική λύση για την προστασία της πολύτιμης γυάλινης επιφάνειας.

Η GlassFilm παρέχει προσιτές λύσεις επώνυμων κατασκευαστών με άψογη εφαρμογή.

 

Αντιβανδαλιστικές μεμβράνες ασφάλειας κτιρίων